ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Mgr. Benjamin Zollmann

Komplexní právní služby a poradenství

O nás

Naše kancelář je zaměřena především na poskytování právních služeb v oblasti občanského práva, práva korporátního a správy pohledávek.

Při poskytování právních služeb a poradenství klademe velký důraz na odborný a individuální přístup k potřebám klienta při zohlednění jeho požadavků a cílů. Vždy se snažíme o co nejvyšší míru kvality a odbornosti právních služeb.

Cílem advokátní kanceláře je nabídnout klientům komplexní právní servis na vysoké profesionální úrovni.

Naše služby

Obchodní právo

zakládání obchodních společností a družstev, obchodní závazkové vztahy, tj. sepisování smluv, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek

Občanské právo

zakládání obchodních společností a družstev, obchodní závazkové vztahy, tj. sepisování smluv, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek

Rodinné právo

zastupování před soudem při rozvodu, zastupování v řízení o svěření dítěte do péče, vypořádání společného jmění manželů, výchova a výživa dětí pro dobu do i po rozvodu manželství, vymáhání výživného


Ceník

Odměna za právní služby je stanovena v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) v platném znění. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o výši plnění (cena - odměna advokáta), za niž bude právní služba poskytnuta, a/nebo o způsobu jejího určení. Naše kancelář kromě hodinové sazby (odměny) poskytuje po předchozí dohodě a ujednání též služby v režimu tzv. podílové nebo úkonové sazby.

Nejpozději na prvním jednání bude sdělen předpokládaný časový rozsah a výše hodinové sazby, která se odvíjí od složitosti a oblasti poskytovaných právních služeb. Před poskytnutím služby budete vždy informováni o výši odměny. Odměna je stanovena v rozsahu 2.500,- Kč – 3.000,- Kč / započatá hodina.


Kontakty

Kontaktní e-mail

akzollmann@zollmann.cz

Adresa

AK Zollmann

Kaprova 13

110 00 – Praha 1

Česká republika