Kvalitní a profesionální právní servis,

ve chvíli, kdy jej potřebujete!

Ceník

Odměna za právní služby advokáta je upravena na základě smlouvy o poskytování právních služeb, uzavřené v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v aktuálním znění. Odměna je stanovena s ohledem na charakter případu, jeho náročnost a po dohodě s klientem.

Odměna je tedy smluvní, účtována jako:
a) hodinová
b) úkonová (za 1 stanovený úkon právní služby)
c) paušální (za právní služby dlouhodobé nebo opakující se, účtována vždy měsíčně)

V případech, kdy nedojde k uzavření smlouvy o poskytování právních služeb, je odměna účtována na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů (advokátní tarif).