Kvalitní a profesionální právní servis,

ve chvíli, kdy jej potřebujete!

Služby

  • Obchodní právo

    zakládání obchodních společností a družstev, obchodní závazkové vztahy, tj. sepisování smluv, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek

  • Občanské právo

    právní vztahy k nemovitostem, nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů a bytových jednotek, veškeré typy smluv, zejména kupní, darovací, směnné, řízení před katastrálním úřadem

  • Rodinné právo

    zastupování před soudem při rozvodu, zastupování v řízení o svěření dítěte do péče, vypořádání společného jmění manželů, výchova a výživa dětí pro dobu do i po rozvodu manželství, vymáhání výživného

Máte zájem o nezávaznou konzultaci?

Kontaktujte nás laskavě prostřednictvím kontaktního formuláře..

klikněte zde